Przydatna Literatura

in Ważne
15. 04. 23
posted by: Administrator
Odsłony: 712

 Hydrogeologi ogólna

1. Pazdro Z., Kozerski B. 1990: Hydrogeologia ogólna, Wyd. Geolog., Warszawa;
2. Pazdro Z.,1977: Hydrogeologia ogólna. Warszawa. Wyd. geologiczne;
2. Macioszczyk A. (red.)2006 Postawy hydrogeologii stosowanej, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa;
3. Dowgiałło J. i inni, (red.), 2002:Słownik hydrogeologiczny, PIG, Warszawa;
4. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.: Hydrogeologia ogólna, PWN, 1993, IIw. - 1996,IIIw.- 1999, Warszawa;
5. Byczkowski A., 1996: Hydrogeologia. Wyd. SGGW, Warszawa;
6. Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1997: Hydrogeologia stosowana. PWN. Warszawa;
7. Soczyńska U. (red.), 1997: Hydrogeologia dynamiczna. PWN. Warszawa;
8. Paczyński B., Sadurski A., 2007: Hydrogeologia regionalna Polski. Warszawa. PIG.


Hydrogeologia złożowa i kopalniana

1. Krajewski R. 1971: Hydrogeologia kopalniana. Poradnik Górnika T.1,2. Wyd. Śląsk Kraków;
2. Rogoż M. red., 1987: Poradnik hydrogeologa w kopalni węgla kamiennego. Wyd. Śląsk, Katowice;
3. Rogoż M., 2004: Hydrogeologia koalniana z podstawami hydrogeologii ogólnej. GIG, Katowice;
4. Rogoż M., Posyłek E.,2000: Problemy hydrogeologiczne w polskich kopalniach węgla kamiennego. GIG. Katowice;
5. Sztelak J., 1991: Hydrogeologia górnicza, zagrożenia wodne w kopalniach podziemnych i sposoby ich zwalczenia. Politechnika Śląska. Gliwice;
6. Wilk Z. (red.), 2003: Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa, Uczeniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne.

Do góry