in Grafiki
15. 04. 24
posted by: Administrator
Odsłony: 544
in Grafiki
15. 04. 22
posted by: Administrator
Odsłony: 545

 

Podczas weekendu (1-3.06) zorganizowane zostały III międzynarodowe warsztaty dla młodych hydrogeologów w Ustroniu. Organizatorem eventu było Studenckie Koło Naukowe Hydrogeologów "AQUA" Uniwersytetu Śląskiego. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "Monitoring i ochrona wód podziemnych".

W Warsztatach udział wzięli studenci oraz pracownicy naukowi polskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto gościliśmy pracowników Ministerstwa Środowiska Słowacji oraz pracowników naukowych z ośrodków dydaktycznych w Nigerii.

Warsztaty rozpoczęły się od zwiedzania Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach.

A. Siudy, kierownik zapory Goczałkowice wygłosił wykład na temat: „Warunki posadowienia zapory czołowej Zbiornika Goczałkowice – problemy eksploatacyjne związane z drugim poziomem wodonośnym o napiętym zwierciadle”. Następnie z wykładem na temat „Koncepcja monitoringu wód podziemnych w rejonie Zbiornika Goczałkowice” zaprezentowali się mgr J. Czekaj prof. UŚ dr A. Witkowski (Uniwersytet Śląski).

Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów mieli również możliwość zapoznania się z nowoczesną aparaturą do badania wód podziemnych. Przedstawiciel firmy OTT zaprezentował urządzenia do pomiarów hydrogeologicznych i hydrologicznych. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie zapory Goczałkowice.

Dzięki uprzejmości Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Śląskiego uczestnicy warsztatów mogli zapoznać się z podstawoymi narzędziami służącymi do pomiarów parametrów fizykochemicznych wód oraz poboru próbek wód podziemnych i powierzchniowych.

Po zakwaterowaniu w Centrum Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu w godzinach popołudniowych odbyła się sesja posterowa. Zaprezentowanych zostało trzynaście posterów. Tradycją warsztatów jest organizowany każdorazowo konkurs, w którym uczestnicy warsztatów większością głósów uznali poster naszych koleżanek z koła: „Monitoring wód podziemnych czwartorzędowego piętra wodonośnego w obszarze zlewni bezpośredniej Zbiornika Goczałkowickiego„ za najlepszy.

Dzień zakończył się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku. Sobotnie zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w uzdrowisku, oraz wykładu mgr. J. Waligóry na temat genezy 'leczniczej' wody podziemnej. Woda solankowa eksploatowana w uzdrowisku pochodzi z utworów dewonu i zawiera dość wysokie ilości węglowodorów.

Mieliśmy okazję zwiedzić „zaplecze” uzdrowiska oraz zapoznać się z miejscem składowania borowiny używanej do kąpieli borowinowych. Odwiedziliśmy również jeden z odwiertów gdzie odbyła się degustacja niezbyt smacznej solanki. W godzinach popołudniowych odbyła się część plenarna. Wygłoszono pięć referatów tematycznych:

1. Zastosowanie metod geofizycznych do rozpoznawania warunków hydrogeologicznych – M. Gańko (Uniwersytet Warszawski)

2. Monitoring środowiska wodnego na obszarze przemysłowym o licznych ogniskach zanieczyszczeń – D. Pietrucin (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

3. Monitoring składowisk odpadów w Polsce – blaski i cienie – A.J. Witkowski (Uniwersytet Śląski)

4. Preliminary result of groundwater quality evaluation from a lead poisoned landfill and artisan gold mining areas of Zamfara State, Nigeria – A.S. Abdullahi (Centre for Energy Research and Training, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria), M.Y. Kwaya (Department of Civil Engineering Technology Federal Polytechnic Damaturu Yobe tate, Nigeria)

5. Porównanie chemizmu wód powierzchniowych i wód podziemnych płytkiego krążenia w utworach fliszowych, na przykładzie części zlewni rzeki Sękówka – P. Potoniec (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

Po sesji referatowej część uczestników skorzystała z możliwości chwili relaksu i udała się na kompiel w basenach solankowych. Dzień zakończył się uroczystą kolacją, w trakcie której ogłoszone zostały wyniki konkursu oraz wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia warsztatów.

Niedzielne przedpołudnie spędzilismy w Cieszynie. Po zakupach w Czeskim Cieszynie udaliśmy się do budynky Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu gdzie nastąpiło oficialne zakończenie Warsztatów.

 

 

in Grafiki
15. 04. 22
posted by: Administrator
Odsłony: 596

 

 

W dniach 11-13 czerwca 2010 r. w Namestowie na Słowacji, odbyły się I Międzynarodowe Warsztaty Terenowe dla Młodych Hydrogeologów, których organizatorem było Studenckie Koło Naukowe Hydrogeologów ze współpracą pracowników Zakładu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Śląskiego: Jolanty Kaźmierczak, dr Andrzeja Witkowskiego i dr Piotra Siwka. Patronem warsztatów był dziekan Wydziału Nauk o Ziemi, prof. zw. dr hab. Adam Idziak.

 

Była to pierwsza tego typu studencka impreza naukowa, skupiająca studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Komeńskiego.

 

Szczegóły znajdują się w artykule omawiający to wydarzenie, który ukazał się w „Przeglądzie Geologicznym”, vol.58,nr 9/2, 2010.

 

in Grafiki
15. 04. 22
posted by: Administrator
Odsłony: 490

 

W dniach 10-12 czerwca 2011r, w Złotym Potoku, odbyły się II Międzynarodowe Warsztaty Terenowe dla Młodych Hydrogeologów, których organizatorem było Studenckie Koło Naukowe Hydrogeologów "AQUA" Uniwersytetu Śląskiego ze współpracą Zakładu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Śląskiego. Współorganizatorem była Komisja Ochrony Wód Podziemnych Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów (IAH) oraz Polski Komitet Narodowy IAH.

Patronem warsztatów był dziekan Wydziału Nauk o Ziemi, prof. zw. dr hab. Adam Idziak.

Sprawozdanie z tego wydarzenia ukazało się w miesięczniku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, lipiec-wrzesień 2011r, na stronach 14-15.

Sprawozdanie z tego wydarzenia, autorstwa dr hab. Andrzeja J. Witkowskiego, ukazało się również w grudniowym „News and information” wydawanym przez IAH. Można je znaleźć pod adresem: http://iah.org/downloads/news-information/IAHwinter11web.pdf

 

Do góry